Những câu hỏi thường gặp

Trả lời tất cả các câu hỏi của bạn

Liên quan đến các khoá học

Để thay đổi tên tài khoản các bạn thực hiện ...
Muốn bỏ đăng ký nhận thư từ Edu Hall, các bạn thực hiện các bước sau: ...
Quy trình thực hiện việc đổi password cũ sang password mới gồm: ...
Việc mua khoá học trên thiết bị di động bị mất
Nếu bạn mua một khoá học trên iOS hoặc Android, có thể khoá học đó không được đăng ký cho tài khoản của bạn. Vui lòng gửi hoá đơn mua hàng của bạn đến support01@elearningbest.com.
Nhiều tài khoản E-mail
Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản e-mail, hoặc có một tài khoản Facebook hay Google, thử đăng nhập với những địa chỉ e-mail liên kết.

Đặt câu hỏi cho chúng tôi

Đối với các khu vực ngoại thành thì việc giao hàng chỉ tiến hành khi khách hàng đã thanh toán toàn bộ đơn hàng.