peter-100×100

Henry Nguyen

CEO

Bằng cấp: MBA
Kinh nghiệm: 13 năm
Kỹ năng chính: truyền thông, lãnh đạo, quản trị
Kỹ năng khác: tin học, ngoại ngữ …
Khẩu hiệu: “Dám nghĩ – dám làm – dám tạo nên sự khác biệt để thành công.”

Other Members