demo_image

Ryze Faker

Educational leader

Bằng cấp: MBA
Kinh nghiệm: 10 năm
Kỹ năng chính:
Kỹ năng khác: tin học, ngoại ngữ …
Khẩu hiệu:

Other Members